XEM ĐIỂM BÁN TẠI Sơn Trà:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Hoàn Mỹ81 Dương Vân Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0935694610
2NT Thiện Tâm134 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0762668802
3QT Dapharco1011104 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0788618432
4Quầy Thuốc Dapharco 13760 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng02363921777
5Quầy Thuốc Dapharco 92C1 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0914486059
6Dapharco 113827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984176
7Hà ThiệnChợ Mân Thái, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0779583540
8Nha khoa Ann Dentist208 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0937005642
9Nhà Thuốc Dapharco 93333 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934848777/02363934668
10Nhà thuốc Minh Tâm122 Phạm Tu, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0905325270
11Nhà Thuốc Phương Anh262 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0913644185/02363918329
12Quầy Thuốc Dapharco 90687 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0906051148
13Nhà Thuốc Dapharco 93333 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934848777/02363934668
14QT Dapharco 91297 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0936299939
15Nhà Thuốc Phương Anh262 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0913644185/02363918329
16Nhà Thuốc Khánh Ngọc260 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0936016861
17Quầy Thuốc Dapharco 13760 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng02363921777
18Ngọc Huyền139 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0345132084/0982484295
19Hà ThiệnChợ Mân Thái, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0779583540
20NT Thanh Tâm29 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905857707
21NT Thiện Tâm134 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0762668802
22Dapharco 113827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984176
23QT Dapharco 141Chợ Hà Thân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905859481
24NT Kim Châu127 Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng0935241107
25NT Hoàn Mỹ81 Dương Vân Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0935694610
26NT Minh Trung181 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935020163
27Nhà thuốc Minh Tâm 63Số 85 Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0942523258
Điểm bán Điểm bán
Đặt hàng Đặt hàng
Đặt hàng
Điểm bán