XEM ĐIỂM BÁN TẠI Liên Chiểu:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Mạnh333A Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905233043/02363841659
2NT Minh Mẫn76 Nam cao, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906467174
3NT Nhân Nghĩa I28 Nguyễn Khuyến, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0901141152
4NT Thảo My28 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0903533525/0704610625
5Nhà thuốc Phùng Hưng 2892 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0984223777
6Nhà Thuốc Phước Duyên36 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905996505
7Nhà Thuốc Thanh Lan98 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0983432300
8Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
9Nhà Thuốc Thọ Thiên577 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0972918575
10Nhà thuốc Thùy Dung42 Nguyễn Đình Trọng, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905318345
11NT Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517/0847659637
12NT Chấn Hưng Thịnh260 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935614586
13NT Nhất Huy 1447 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906421763
14Nhà Thuốc Ngọc Mai73 Nguyễn Đình Tứ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0934884711
15Nhà Thuốc Hoàng Nhung142 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0399205224
16NT Hải Thiện30 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0824852406
17Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
18NT Nguyễn Chánh129 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905607988
19NT Lê Hưng268 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
20NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
21NT Hồng Mai297 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935909203
22NT Thanh Liên106 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935756416
23Nhà Thuốc Hưng ThịnhTổ 4, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905880850
24Nhà thuốc Ngọc TrâmTổ 40 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935288264
25Nhà Thuốc Phước Duyên36 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905996505
26Nhà thuốc Tố Trâm46 Phan Đình Giót, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0939340726
27Nhà Thuốc Đông Dương21 Trần Bích San, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935756416
28NT Dapharco119316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905730470/02363730470
29NT Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517/0847659637
30NT Thuận ThảoA1-A2 Nam Trân, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935121483
31NT Kim Liên888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905521415/02363811719
32QT Dapharco 79844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0945132577
33NT Quang MinhKiốt 7 Chợ Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0973821288/02363736297
34NT Minh Tâm86 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905169176/02366272189
35NT Lan Anh564 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905250220/02363731520
36NT Minh Mẫn76 Nam cao, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906467174
37NT Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
Điểm bán Điểm bán
Đặt hàng Đặt hàng
Đặt hàng
Điểm bán