XEM ĐIỂM BÁN TẠI Cẩm Lệ:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Vinh Hương77- Đường Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0938534319
2NT Nhân Sinh42 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0363041914
3NT Phước ThịnhKiot 08, chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363701879/0917765112
4NT Vân Ngọc 2111 Thành Thái, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0985857055
5Minh Nguyệtkiot 5 CHợ Hòa Cầm, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905773380
6Nhà Thuốc Phước Thiên111 Hà Duy Phiên, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0914240402
7NT Hưng Thịnh88 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0906488005
8Nhà thuốc Dung Anh136 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935602215
9Nhà thuốc Như Phương43 Nhơn Hòa 14, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0984927596
10NT Hưng Thịnh88 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0906488005
11NT Dapharco 173332 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905899764
12NT Dapharco152122 Trần Phước Thành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905213723
13NT Nhân Sinh42 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0363041914
14NT Tâm Phúc111 Phạm Tứ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905621642
15QT Dapharco 19582 Đường Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905807677
16NT Vinh Hương77- Đường Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0938534319
17NT Dapharco155Kiốt 3 chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905074865/02363672140
18NT Phước ThịnhKiot 08, chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363701879/0917765112
19Nhà Thuốc Minh Lưu322 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905898360
20NT Tâm Phước155 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905992938
21NT đạt tiêu chuẩn GPP Kim Long267 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0364985009
22NT Vân Ngọc 2111 Thành Thái, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0985857055
23NT Như Phương43 Nhơn Hòa 14, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0984927596
24NT Minh Huyền 251 Trần Phước Thành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0982767070
25NT Minh Đức60 Hà Tông Quyền, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0936229562
26Nhà thuốc Phúc Hậu84 Tôn Đản, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905218107/0773569992
27Nhà Thuốc Sương Bình 208 Lương Định Của, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0344777225
28Nhà thuốc Phùng Hưng 522 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0777277378
Điểm bán Điểm bán
Đặt hàng Đặt hàng
Đặt hàng
Điểm bán